iPad - Søke i kontakter

background image

Søke i kontakter

Du kan søke etter titler og fornavn, etternavn og firmanavn i kontaktene dine på iPad. Hvis du har
en Microsoft Exchange-, LDAP- eller CardDAV-konto, kan du også søke i de kontaktene.
Søk i kontakter: Trykk på søkefeltet i Kontakter, og skriv inn søket.

Søk i en global adresseliste

Trykk på Grupper, trykk på Kataloger nederst i listen, og skriv deretter inn
det du søker etter.

Søk på en LDAP-tjener

Trykk på Grupper, trykk på navnet til LDAP-tjeneren, og skriv inn det du
søker etter.

Søk på en CardDAV-tjener

Trykk på Grupper, trykk på den søkbare CardDAV-gruppen nederst i listen,
og skriv deretter inn det du søker etter.

Arkiver kontaktinformasjon fra en
GAL-, LDAP- eller CardDAV-tjener

Søk etter kontakten du vil legge til, og trykk på Legg til kontakt.

Du kan også finne kontakter med søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 32.