iPad - Om Notater

background image

notatet.

Slett

notatet.

Trykk på et notat for å vise det.

Trykk på et notat for å vise det.

Legg til et notat.

Legg til et notat.

Vis forrige eller neste notat.

Vis forrige eller neste notat.

Les et notat: Trykk på notatet i listen, eller trykk på eller for å vise neste eller forrige notat.