iPad - Håndtere fullførte påminnelser

background image

Håndtere fullførte påminnelser

Påminnelser holder oversikt over objekter du merker som fullført. Du kan se dem i liste- eller
datovisning, og også i Fullført-listen.

81

Kapittel 16

Påminnelser

background image

Vis fullførte objekter: Trykk på Liste-knappen øverst på skjermen, og trykk deretter på Fullført.

Merk et fullført objekt som ikke
fullført

Trykk for å fjerne avkrysningen. Objektet flyttes automatisk tilbake til den
opprinnelige listen.

Synkroniser tidligere påminnelser

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk deretter på Synkroniser
under Påminnelser. Denne innstillingen gjelder alle påminnelserkontoene
dine. For beste ytelse bør du ikke synkronisere flere tidligere objekter enn
du trenger.

Søk etter påminnelser