iPad - Veibeskrivelser

background image

Veibeskrivelser

Få en veibeskrivelse:

1

Trykk på Veibeskrivelse.

2

Angi start- og målsteder.

Trykk på for å velge et sted i Bokmerker (inkludert den gjeldende, omtrentlige posisjonen din
eller kartnålen), Sist brukte eller Kontakter.

3

Trykk på Rute, og velg veibeskrivelse for bil ( ), offentlig transport ( ) eller til fots ( ).

4

Bruk en av følgende framgangsmåter:

Â

Hvis du vil vise veibeskrivelsen ett trinn av gangen, trykker du på Start og deretter på for å vise
neste strekning.

Â

Hvis du vil vise hele veibeskrivelsen i en liste, trykker du på Start og deretter på .
Trykk på et objekt i listen for å vise en strekning av turen.

5

Hvis det vises flere ruter, trykker du på den du vil bruke.

Hvis du skal bruke offentlig transport, trykker du på for å angi avgangs- eller ankomsttid og for
å velge en reiseplan. Trykk på symbolet ved et stopp for å se avgangstid for bussen eller toget, og
for å vise en kobling til transportselskapets nettsted eller kontaktinformasjon for selskapet (når
det er tilgjengelig).

Få veibeskrivelse fra et sted på
kartet

Trykk på nålen, trykk på

, og trykk på Veibeskrivelse hit eller

Veibeskrivelse herfra.

Legg til et bokmerke for et sted

Trykk på «Legg til i bokmerker».

84

Kapittel 17

Kart