iPad - Vise trafikkinformasjon

background image

Vise trafikkinformasjon

Du kan se trafikksituasjonen for viktige gater og motorveier på kartet.
Vis trafikkinformasjon: Trykk eller flytt nederste høyre hjørne av skjermen, og slå deretter Trafikk
på.

Gater og motorveier vises med fargekoder som angir flyten i trafikken:

Grått – ingen data tilgjengelig.

Â

Grønt – trafikken beveger seg etter fartsgrensen.

Â

Gult – trafikken beveger seg saktere enn fartsgrensen.

Â

Rødt – kø.

Â

Informasjon om trafikksituasjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

85

Kapittel 17

Kart