iPad - Spille sanger og annen lyd

background image

Spille sanger og annen lyd

ADVARSEL:

Du finner viktig informasjon om hvordan du unngår hørselsskader, i iPad Viktig

produktinformasjon på support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

Du kan høre på lyd fra den innebygde høyttaleren, hodetelefoner koblet til hodetelefonutgangen,
eller trådløse Bluetooth-stereohodetelefoner sammenkoblet med iPad. Når hodetelefoner kobles
til eller sammenkobles, spilles det ikke lyd fra høyttaleren.
Bla gjennom samlingen: Trykk på en av knappene nederst på skjermen. Du kan bla basert på
spilleliste, sang, artist eller album. Trykk på Mer for å navigere etter sjanger eller komponist, eller
for å se podcastene dine.
Spill en sang eller et annet objekt: Trykk på objektet.

Bruk kontrollene øverst på skjermen til å styre avspillingen.

87

background image

Vis Spilles nå-skjermen: Trykk på miniatyrbildet av albumbildet øverst på skjermen.

Dra for å gå framover

eller bakover.

Dra for å gå framover

eller bakover.

Juster lydstyrken.

Juster lydstyrken.

Tilbake

Tilbake

Bla i musikk.

Bla i musikk.

Sporliste

Sporliste

Veksle mellom

Spilles nå og å bla.

Veksle mellom

Spilles nå og å bla.

Lag en

Genius-spilleliste.

Lag en

Genius-spilleliste.

Start/pause

Start/pause

Repetering

Repetering

Miks

Miks

AirPlay

AirPlay

Repeter sanger

Trykk på .

= repeter alle sanger i albumet eller listen.
= repeter kun gjeldende sang.
= ingen repetering.

Miks sanger

Trykk på .

= sanger mikses.
= sanger spilles i rekkefølge.

Gå til et punkt i en sang

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Dra fingeren nedover for å
redusere navigeringshastigheten.

Still inn avspillingshastigheten

Trykk på . Trykk en gang til for å endre hastigheten.

= spill av med dobbel hastighet.
= spill av med halv hastighet.
= spill av med normal hastighet.

Gjenta de siste 30 sekundene av
podcasten

Trykk på .

Bla gjennom sanger i en liste med
albumbilder

Bla fra venstre mot høyre på Spilles nå-skjermen. Avspilling av sanger
starter automatisk.

Bruk Ping

Les «Følge artister og venner» på side 93.

Spill musikk på AirPlay-høyttalere
eller en Apple TV

Trykk på

. Les «Bruke AirPlay» på side 37.

Angi alternativer for Musikk

Velg Innstillinger > Musikk.

Du kan vise lydavspillingskontrollene mens du bruker et annet program, ved å dobbelttrykke på
Hjem-knappen og deretter bla fra venstre mot høyre nederst på skjermen.

88

Kapittel 18

Musikk

background image

Kontrollene styrer programmet som spiller, eller, hvis musikken er på pause, det siste programmet
som spilte. Symbolet for det programmet vises til høyre. Trykk på det for å åpne programmet.

Dobbelttrykking på Hjem-knappen viser også avspillingskontrollene når skjermen er låst.