iPad - Finne musikk, videoer og annet

background image

Finne musikk, videoer og annet

Velg en kategori.

Velg en kategori.

Bla gjennom innhold: Trykk på en av innholdskategoriene, for eksempel Musikk eller Videoer.

Søk etter innhold

Trykk på søkefeltet, og skriv inn ett eller flere ord. Deretter trykker du på
Søk.

Kjøp, anmeld eller fortell en venn
om et objekt

Trykk på et objekt i en liste for å åpne Info-skjermen for objektet og vise
mer informasjon.

Utforsk artist- og
venneanbefalinger

Trykk på Ping. Les «Følge artister og venner» på side 93.

92