iPad - Bruke og rengjøre iPad

background image

Bruke og rengjøre iPad

Det er viktig å finne en behagelig stilling når du bruker iPad, og å ta hyppige pauser. Bruk fanget,
et bord, en bæreveske eller docktilbehør som støtte for iPad under bruk.

Håndter iPad forsiktig for å unngå riper og merker. Hvis du er bekymret for riper på skjermen, kan
du bruke et omslag eller en bæreveske som selges separat.

Når du skal rengjøre iPad, kobler du fra alle kabler og slår av iPad (hold nede Dvale/vekke-
knappen til den røde skyveknappen vises, og flytt deretter skyveknappen på skjermen). Bruk et
mykt, lett fuktet og lofritt tøystykke. Pass på at det ikke kommer fukt inn i åpningene. Ikke bruk
vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler, aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk
eller slipemidler når du skal rengjøre iPad. iPad har et oljeavvisende belegg på skjermen.
Tørk skjermen med en myk klut som ikke loer, for å fjerne fett som etterlates av fingrene. Vær
oppmerksom på at dette lagets evne til å avstøte olje vil avta over tid ved normal bruk, og at hvis
du gnir skjermen med et grovt stoff, reduserer du lagets effektivitet ytterligere, og det kan bli riper
i skjermen.

Du finner mer informasjon om håndtering av iPad i iPad Viktig produktinformasjon
support.apple.com/no_NO/manuals/ipad.

23

Kapittel 2

Komme i gang