iPad - Koble iPad til datamaskinen

background image

Koble iPad til datamaskinen

Bruk den medfølgende Dock Connector-til-USB-kabelen for å koble iPad til datamaskinen. Når
du kobler iPad til datamaskinen, kan du også synkronisere informasjon, musikk og annet innhold
med iTunes. Du kan også synkronisere med iTunes trådløst. Les «Synkronisere med iTunes».

Med mindre iPad synkroniserer med datamaskinen, kan du koble den fra når som helst. Hvis du
kobler fra under synkronisering, er det mulig at enkelte data ikke synkroniseres før neste gang du
kobler iPad til datamaskinen.
Avbryt en synkronisering: Flytt på skyveknappen på iPad.

21

Kapittel 2

Komme i gang