iPad - Lese brukerhåndboken på iPad

background image

Lese brukerhåndboken på iPad

Du kan lese iPad-brukerhåndboken på iPad i Safari, eller du kan installere gratisprogrammet iBooks
og laste ned brukerhåndboken fra iBookstore.
Vis brukerhåndboken i Safari: Åpne Safari, trykk på , og trykk deretter på bokmerket som
heter Brukerhåndbok for iPad. Eller gå til help.apple.com/ipad.
Legg til et symbol for brukerhåndboken på Hjem-skjermen: Trykk på , og trykk deretter på
«Legg til på Hjem-skjerm».
Vis brukerhåndboken i iBooks: Hvis du ikke har installert iBooks, åpner du App Store og søker
etter og installerer «iBooks». Åpne iBooks, og trykk på Butikk. Søk etter «iPad-brukerhåndbok», og
last ned brukerhåndboken.