iPad - Synkronisere med iTunes

background image

Synkronisere med iTunes

Synkronisering med iTunes kopierer informasjon fra en datamaskin til iPad og omvendt. Du kan
synkronisere ved å koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen,
eller du kan konfigurere iTunes for trådløs synkronisering via Wi-Fi. Du kan konfigurere iTunes
for synkronisering av musikk, bilder, video, podcaster, programmer og mye annet. Hvis du vil ha
detaljert informasjon om synkronisering av iPad med en datamaskin, åpner du iTunes og velger
iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen.
Konfigurer trådløs iTunes-synkronisering: Koble iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock
Connector-til-USB-kabelen. I iTunes slår du på «Synkroniser med Wi-Fi» i Oversikt-panelet for
enheten.

20

Kapittel 2

Komme i gang

background image

Når Wi-Fi-synkronisering er slått på, synkroniseres iPad automatisk hver dag. iPad må være
tilkoblet en strømkilde, både iPad og datamaskinen må være tilkoblet samme trådløse
nettverk, og iTunes må være åpent på datamaskinen. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Wi-Fi-
synkronisering».

Tips for synkronisering med iTunes

Hvis du bruker iCloud til å lagre kontakter, kalendere, bokmerker og notater, må du ikke i tillegg

Â

synkronisere dem til iPad ved hjelp av iTunes.
Innhold du har kjøpt fra iTunes Store eller App Store på iPad, synkroniseres med iTunes-

Â

biblioteket. Du kan også kjøpe eller laste ned innhold og programmer fra iTunes Store på
datamaskinen og deretter synkronisere med iPad.
I Oversikt-panelet for enheten kan du konfigurere iTunes til å synkronisere iPad når den er

Â

koblet til datamaskinen. Hvis du vil overstyre dette midlertidig, holder du nede Kommando og
Tilvalg (Mac) eller Skift og Kontroll (PC) til du ser at iPad vises i sidepanelet.
Marker «Krypter sikkerhetskopi» i Oversikt-panelet hvis du vil kryptere informasjonen som

Â

lagres på datamaskinen når iTunes lager sikkerhetskopier. Krypterte sikkerhetskopier er merket
med et låssymbol , og du må oppgi et passord for å gjenopprette sikkerhetskopien. Hvis
du ikke velger dette alternativet, inkluderes ikke passord (for eksempel for e-postkontoer)
i sikkerhetskopien. De må derfor oppgis på nytt hvis du bruker sikkerhetskopien til å
gjenopprette iPad.
Når du synkroniserer e-postkontoer i enhetens Info-panel, overføres kun innstillingene fra

Â

datamaskinen til iPad. Endringer du utfører i en e-postkonto på iPad, påvirker ikke kontoen på
datamaskinen.
I enhetens Info-panel klikker du på Avansert for å velge alternativer som lar deg

Â

erstatte

informasjonen på iPad med informasjonen fra datamaskinen under neste synkronisering.
Hvis du hører på en podcast eller lydbok, arkiveres informasjon om hvor langt du har kommet,

Â

når du synkroniserer innhold med iTunes. Hvis du begynte å lytte på iPad, kan du fortsette der
du slapp, i iTunes på datamaskinen – og omvendt.
I enhetens Bilder-panel kan du synkronisere bilder og video fra en mappe på datamaskinen.

Â