iPad - Lese de nyeste utgavene

background image

Lese de nyeste utgavene

Når det har kommet en ny utgave av en avis eller et blad du abonnerer på, laster Aviskiosk
automatisk ned denne utgaven når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk, og varsler deg ved å vise et
merke på symbolet. Når du vil lese, åpner du Aviskiosk og trykker på programmene som har et
«Ny»-banner.

99

background image

Hvert program har sin egen måte å organisere utgaver på. Hvis du vil ha informasjon om hvordan
du sletter, finner eller arbeider med enkeltutgaver, leser du programmets hjelpinformasjon eller
omtalen i App Store. Du kan ikke fjerne et Aviskiosk-program fra hyllen, og du kan ikke plassere
andre typer programmer i hyllen.
Slå av automatiske nedlastinger: Velg Innstillinger > Butikk og slå av automatiske nedlastinger
for publikasjonen.

100

Kapittel 21

Aviskiosk

background image

iBooks

22