iPad - Endre utseendet til en bok

background image

Endre utseendet til en bok

I enkelte bøker kan du endre fontstørrelse, font og sidefarge.

103

Kapittel 22

iBooks

background image

Endre lysstyrke: Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på . Hvis du ikke ser

, trykker du på

først.

Endre fonttype eller fontstørrelse

Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, og trykk på

. Trykk på

Fonter for å velge en fonttype. Ikke alle bøker støtter endring av fonttype.
Noen bøker gjør det mulig å endre fontstørrelsen kun når iPad er i stående
retning.

Endre fargen på siden og teksten

Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, trykk på

, og trykk på

Tema. Denne innstillingen gjelder for alle bøker som støtter den.

Bruk hele skjermen for å vise en
bok

Trykk nær midten av siden for å vise kontrollene, trykk på

, trykk på

Tema, og slå på Fullskjermmodus. Enkelte bøker fyller skjermen automatisk.

Slå rette marger og orddeling av
eller på

Velg Innstillinger > iBooks. Enkelte bøker og PDF-er støtter ikke rette
marger eller orddeling.