iPad - Organisere bokhyllen

background image

Organisere bokhyllen

Bruk bokhyllen til å se hvilke bøker og PDF-er du har. Du kan også organisere objekter i samlinger.

Endre plassering ved

å holde på en bok.

Endre plassering ved

å holde på en bok.

Tilgjengelig i iBookstore. Tittelens tilgjengelighet kan endres.

Tilgjengelig i iBookstore. Tittelens tilgjengelighet kan endres.

Flytt en bok eller PDF til en samling: Gå til bokhyllen, og trykk på Rediger. Marker objektene du
vil flytte, trykk deretter på Flytt, og velg en samling.
Når du legger til en bok eller PDF i bokhyllen, vises den i Bøker- eller PDF-samlingen. Derfra kan
du flytte den til en annen samling. Du kan for eksempel opprette samlinger for jobb eller skole
eller for oppslagsverk eller skjønnlitterære verker.

Vis en samling

Trykk på Samlinger, og velg deretter en ny samling fra listen som vises.

Administrer samlinger

Trykk på Samlinger for å vise listen med samlinger. Trykk på en samling hvis
du vil endre navnet på den.
Du kan ikke redigere eller fjerne de innebygde Bøker- og PDF-samlingene.

Sorter bokhyllen

Trykk på

, og velg en sorteringsmåte blant alternativene nederst på

skjermen.

Slett et objekt fra bokhyllen

Trykk på Rediger, og trykk deretter på hver bok eller PDF du vil slette, slik at
det vises et hakemerke. Trykk på Slett. Når du er ferdig med å slette, trykker
du på Ferdig.
Hvis du sletter en bok du har kjøpt, kan du laste den ned på nytt fra
Purchases i iBookstore.

Søk etter en bok

Gå til bokhyllen. Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen,
og trykk på . Søk ser etter tittel og forfatternavn.

105

Kapittel 22

iBooks

background image

Game Center

23