iPad - Kjøpe og laste ned spill

background image

Kjøpe og laste ned spill

Spill for Game Center er tilgjengelige fra App Store.
Kjøp og last ned et spill: Trykk på Spill, og trykk på et anbefalt spill eller trykk på Finn Game
Center-spill.
Game Center-området i App Store viser spill som fungerer med Game Center. Du kan se gjennom
dette området og kjøpe og laste ned spill fra det. Les Kapittel 20, «App Store,» på side 96.

Kjøp et spill vennen din har

Trykk på Venner, og trykk deretter på vennens navn. Trykk på et spill i
vennens spilliste, og trykk deretter på spillets pris.