iPad - Spille med venner

background image

Spille spill

Spill et spill: Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Spill.

Se en lederliste

Trykk på Spill, velg spiller, og trykk deretter på Ledertavle.

Vis prestasjonene du kan oppnå

Trykk på Spill, velg et spill, og trykk deretter på Prestasjoner.

Gå tilbake til Game Center etter
spilling

Trykk på Hjem-knappen, og trykk deretter på Game Center på Hjem-
skjermen.

107

Kapittel 23

Game Center

background image

Spille med venner

Game Center setter deg i kontakt med spillere over hele verden. Du legger til venner i Game
Center ved å sende en forespørsel eller godta en forespørsel fra en annen spiller.
Inviter venner til et flerspillerspill: Trykk på Venner, velg en venn, velg et spill, og trykk på Spill.
Hvis spillet tillater eller krever flere spillere, velger du spillere du vil invitere, og trykker deretter på
Neste. Send invitasjonen, og vent mens mottakerne godtar den. Når alle er klare, starter du spillet.

Hvis en venn ikke er tilgjengelig eller ikke svarer på invitasjonen din, kan du trykke på Autospill
for å få Game Center til å finne en annen spiller for deg, eller trykke på Inviter venn for å prøve å
invitere en annen venn.

Send en venneforespørsel

Trykk på Venner eller Forespørsler, trykk på Legg til venner, og oppgi
deretter en venns e-postadresse eller Game Center-kallenavn. Hvis du vil
bla gjennom kontaktene dine, trykker du på

. Hvis du vil legge til flere

venner i én forespørsel, trykker du på Retur etter hver adresse.

Svar på en venneforespørsel

Trykk på Forespørsler, trykk på forespørselen, og trykk deretter på Godta
eller Ignorer. Hvis du vil rapportere et problem med forespørselen, blar du
opp og trykker på «Rapporter et problem».

Se spillene en venn spiller og se
poengsummene til vennene dine

Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Spill eller
Poeng.

Søk etter en person i vennelisten
din

Trykk på statuslinjen for å rulle raskt til toppen av skjermen, trykk på
søkefeltet, og begynn å skrive.

Forhindre spillinvitasjoner fra andre Slå av Tillat spillinvitasjoner i kontoinnstillingene for Game Center. Les

«Game Center-innstillinger» på side 108.

Hold e-postadressen privat

Slå av Finn meg med e-post i kontoinnstillingene for Game Center. Les
«Game Center-innstillinger» på side 108.

Deaktiver all flerspillerspillaktivitet Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av

Flerspillerspill.

Deaktiver venneforespørsel

Velg Innstillinger > Generelt > Restriksjoner > Game Center, og slå av Legge
til venner.

Se en liste med en venns venner

Trykk på Venner, trykk på vennens navn, og trykk deretter på Venner rett
under vennens bilde.

Fjern en venn

Trykk på Venner, trykk på et navn, og trykk på Fjern venn.

Rapporter aggressiv eller
upassende oppførsel

Trykk på Venner, trykk på personens navn, og trykk deretter på «Rapporter
et problem».

Game Center-innstillinger