iPad - AssistiveTouch

background image

AssistiveTouch hjelper deg med å bruke iPad hvis du har problemer med å berøre skjermen eller
å trykke på knappene. Du kan bruke kompatibelt, tilpasset tilbehør (for eksempel en joystick)
sammen med AssistiveTouch for å styre iPad. Du kan også bruke AssistiveTouch uten tilbehør til å
utføre bevegelser du har problemer med.
Slå på AssistiveTouch: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch. Du kan
også stille inn Trippelklikk på Hjem til å slå AssistiveTouch av eller på. Velg Innstillinger > Generelt
> Tilgjengelighet > Trippelklikk på Hjem.

Juster markørhastigheten

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch >
Markørhastighet.

Vis eller skjul AssistiveTouch-
menyen

Klikk på sekundærknappen på tilbehøret.

Skjul menyknappen

Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > AssistiveTouch > Vis alltid
menyen.

Utfør en bla- eller drabevegelse
med 2, 3, 4 eller 5 fingre

Trykk på menyknappen, trykk på Bevegelser, og trykk deretter på antall
fingre som trengs til bevegelsen. Når dette antallet sirkler vises på skjermen,
blar eller drar du i den retningen som trengs for å utføre bevegelsen. Når
du er ferdig, trykker du på menyknappen.

Utfør en knipebevegelse

Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk deretter på Knip. Når
sirklene vises, trykker du hvor som helst på skjermen for å flytte dem. Dra
deretter sirklene inn eller ut for å utføre en knipebevegelse. Når du er ferdig,
trykker du på menyknappen.

Lag din egen bevegelse

Trykk på menyknappen, trykk på Favoritter, og trykk på en tom plassholder
for bevegelser. Du kan også gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet
> AssistiveTouch > «Opprett ny bevegelse».

Lås eller roter skjermen, juster iPad-
volumet, slå ringelyden av/på, eller
simuler risting av iPad

Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Enhet.

Simuler trykking på Hjem-knappen Trykk på menyknappen, og trykk deretter på Hjem.

Flytt menyknappen

Dra knappen til hvor som helst på skjermen.

Gå ut av en meny uten å utføre en
bevegelse

Trykk hvor som helst utenfor menyen.

121

Kapittel 24