iPad - Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger

background image

Minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger

Du kan gjøre det enklere å lese meldinger i Mail ved å velge Liten, Middels, Stor, Ekstra stor eller
Enorm som minste fontstørrelse for meldingstekst.
Angi minste tillatte fontstørrelse for e-postmeldinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter,
kalendere > Minste fontstørrelse.

Stor tekst-innstillingen overstyrer denne minimumsfontstørrelsen.