iPad - Monolyd

background image

Med Monolyd kombineres lyden fra venstre og høyre kanal til et monosignal som spilles på begge
sider. Dette gjør det mulig for brukere med dårlig hørsel på ett øre å høre hele lydsignalet med
det andre øret.
Slå Monolyd av eller på: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Monolyd.

AssistiveTouch