iPad - Særlige behov i OS X

background image

Tilgjengelighet

background image

Særlige behov i OS X

Ta i bruk funksjonene for særlige behov i OS X når du bruker iTunes til å synkronisere informasjon
og innhold fra iTunes-biblioteket til iPad. I Finder velger du Hjelp > Hjelpsenter og søker etter
«særlige behov».

Hvis du vil vite mer om funksjoner for tilgjengelighet på iPad og OS X, går du til www.apple.com/
no/accessibility.