iPad - Trippelklikk på Hjem

background image

Standardinnstillingen er at Trippelklikk på Hjem er slått av.
Angi funksjon for Trippelklikk på Hjem: Velg Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet >
Trippelklikk på Hjem, og velg funksjonen du vil bruke.