iPad - Delt Internett

background image

Delt Internett

Med iPad Wi-Fi + 4G-modeller kan du bruke Delt Internett for å dele en Internett-forbindelse
med en datamaskin eller en annen enhet – for eksempel en iPod touch, en iPhone eller en annen
iPad – som er koblet til din iPad via Wi-Fi. Du kan også bruke Delt Internett for å dele en Internett-
forbindelse med en datamaskin som er koblet til iPad via Bluetooth eller USB. Delt Internett
fungerer kun hvis iPad er koblet til Internett via mobildatanettverket.

Merk: Det er mulig at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i alle områder. Ekstrakostnader kan
påløpe. Telefonoperatøren har mer informasjon.
Del en Internett-forbindelse: Velg Innstillinger > Generelt > Nettverk, og trykk på Delt Internett –
hvis det vises – for å konfigurere tjenesten hos operatøren.

Når du har slått på Delt Internett, kan andre enheter koble til på følgende måter:

Â

Wi-Fi: På enheten velger du din iPad fra listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Â

USB: Koble datamaskinen til iPad ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen. I datamaskinens
nettverksvalg velger du iPad og konfigurerer nettverksinnstillingene.

Â

Bluetooth: På iPad velger du Innstillinger > Generelt > Bluetooth, og slår på Bluetooth. Hvis du
vil sammenkoble og koble iPad til enheten din, leser du dokumentasjonen som fulgte med
datamaskinen.

Når en enhet er tilkoblet, vises det et blått bånd øverst på iPad-skjermen. Delt Internett er fortsatt
på når du kobler til via USB, selv om du ikke bruker Internett-forbindelsen aktivt.

Merk: Delt Internett-symbolet vises i statuslinjen på iOS-enheter som bruker Delt Internett.

Endre Wi-Fi-passordet for iPad

Velg Innstillinger > Delt Internett > Wi-Fi-passord, og oppgi deretter et
passord med minst 8 tegn.

Overvåk bruk av mobildatanettverk Velg Innstillinger > Generelt > Bruk > Mobilbruk.