iPad - Innstillinger for programmer

background image

Innstillinger for programmer

Les andre kapitler for informasjon om innstillinger for programmer. For Safari-innstillinger leser du
for eksempel Kapittel 4, «Safari,» på side 40.

132

Kapittel 25

Innstillinger

background image

iPad i bedriften

Tillegg

A