iPad - Lysstyrke og bakgrunn

background image

Lysstyrke og bakgrunn

Bruk lysstyrkeinnstillinger til å justere lysstyrken på skjermen til et behagelig nivå.
Justere lysstyrken på skjermen: Velg Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn, og flytt
skyvekontrollen.

126

Kapittel 25

Innstillinger

background image

Angi om iPad skal justere lysstyrken
på skjermen automatisk

Velg Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn, og slå Autolysstyrke av eller
på. Hvis Autolysstyrke er slått på, justerer iPad automatisk lysstyrken på
skjermen slik at den er best mulig i forhold til lyset i omgivelsene.

I Bakgrunn-innstillingene kan du velge et bilde som bakgrunn for låst skjerm eller Hjem-skjermen.
Les «Endre bakgrunnsbildet» på side 27.

Bilderamme