iPad - Mobildata

background image

Mobildata

Bruk mobildatainnstillingene (på modeller som har støtte for mobildataforbindelser) til å aktivere
mobildatatjenesten, slå mobilbruk av eller på, eller legge til en PIN-kode for å låse mikro-SIM-
kortet. Hos enkelte operatører kan du også endre dataabonnementet.
Aktiver, vis eller endre mobildatakontoen: Velg Innstillinger > Mobildata, og trykk deretter på Vis
konto. Følg instruksjonene på skjermen.

125

Kapittel 25

Innstillinger

background image

Slå Mobildata av eller på

Velg Innstillinger > Mobildata. Hvis Mobildata er slått av, vil alle
datatjenester kun bruke Wi-Fi – inkludert e-post, nettlesing, push-varslinger
og andre tjenester. Hvis mobildata er på, kan kostnader til operatøren
påløpe. For eksempel kan bruk av enkelte funksjoner og tjenester som
Meldinger-overføringsdata føre til belastninger på dataabonnementet.

Slå dataroaming av eller på

Velg Innstillinger > Mobildata. Hvis du slår av dataroaming, unngår du
kostnader som kan påløpe når du bruker en annen operatørs nettverk.