iPad - VPN

background image

VPN

VPN-nettverk brukes i firmaer for å gjøre det mulig å formidle privat informasjon på en sikker
måte over nettverk som ikke er private. Det er mulig at du må konfigurere VPN, for eksempel for
å få tilgang til e-postkontoen på jobben din. Denne innstillingen vises når VPN er konfigurert på
iPad. Du bruker den til å slå VPN av og på. Les «Nettverk» på side 128.