iPad - Wi-Fi

background image

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Wi-Fi-innstillingene avgjør om iPad kobler til Wi-Fi-nettverk i nærheten for å få tilgang til Internett.
Når iPad er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vises signalstyrken i Wi-Fi-symbolet i statuslinjen øverst
på skjermen. Jo flere streker, jo sterkere signal.

Når du først har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil iPad automatisk koble til nettverket når det er
innenfor rekkevidde. Hvis flere enn ett tidligere brukt nettverk er tilgjengelige, kobler iPad seg til
det nettverket du brukte sist.

Hvis ingen Wi-Fi-nettverk er tilgjengelige, kobler iPad (4G- eller 3G-modeller) til via
mobilnettverket, hvis det er mulig.

Du kan også bruke iPad til å konfigurere en ny AirPort-basestasjon for å levere Wi-Fi-tjenester
hjemme eller på kontoret. Les «Konfigurer en AirPort-basestasjon» på side 124.
Slå Wi-Fi av eller på: Velg Innstillinger > Wi-Fi.

123

background image

Still inn iPad til å spørre om du vil
koble til et nytt nettverk

Velg Innstillinger > Wi-Fi, og slå «Spør før tilkobling» av eller på.
Hvis «Spør før tilkobling» er slått av, må du koble til et nettverk manuelt for
å få tilgang til Internett hvis du ikke er innenfor rekkevidden til et nettverk
du har brukt tidligere.

Få iPad til å glemme et nettverk,
slik at den ikke kobler til
automatisk

Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på

ved siden av et nettverk du har

vært koblet til tidligere. Deretter trykker du på «Glem dette nettverket».

Koble til et lukket Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil koble til et Wi-Fi-nettverk som ikke vises i listen over
tilgjengelige nettverk, velger du Innstillinger > Wi-Fi > Annet og skriver inn
nettverksnavnet.
Du må kjenne nettverksnavnet, passordet og sikkerhetstypen hvis du vil
koble til et lukket nettverk.

Tilpass innstillinger for tilkobling til
et Wi-Fi-nettverk

Velg Innstillinger > Wi-Fi, og trykk på

ved siden av et nettverk. Du kan

angi en HTTP-proxy, definere statiske nettverksinnstillinger, slå på BootP
eller fornye innstillingene fra en DHCP-tjener.

Konfigurer en AirPort-basestasjon

En AirPort-basestasjon leverer en Wi-Fi-forbindelse til hjemmet, skolen eller en liten bedrift. Du
kan bruke iPad til å konfigurere en ny AirPort Express-basestasjon, AirPort Extreme-basestasjon
eller Time Capsule-enhet.
Bruk AirPort-oppsettassistent: Velg Innstillinger > Wi-Fi. Under tittelen «Konfigurer en AirPort-
basestasjon» trykker du på navnet til basestasjonen du vil konfigurere. Deretter følger du
instruksjonene på skjermen.

Enkelte eldre AirPort-basestasjoner kan ikke konfigureres med en iOS-enhet. Du finner
konfigurasjonsinstruksjoner i dokumentasjonen som fulgte med basestasjonen.

Hvis basestasjonen du konfigurerte, ikke er i listen, forsikrer du deg om at den er tilkoblet
strømnettet, at du er innenfor rekkevidde, og at den ikke allerede er konfigurert. Du kan kun
konfigurere basestasjoner som er nye eller som er nullstilt.

Hvis AirPort-basestasjonen allerede er konfigurert, gjør programmet AirPort-verktøy fra App Store
det mulig å endre basestasjonens innstillinger og overvåke statusen.