iPad - Kapittel 3:  Grunnleggende

background image

Grunnleggende

3

Les dette kapittelet for å finne ut hvordan du bruker programmer på iPad. Du får også vite
hvordan du søker, skriver ut, deler filer og annet.