iPad - Fildeling

background image

Fildeling

Med fildeling kan du overføre filer med en Dock Connector-til-USB-kabel mellom iPad og
datamaskinen ved hjelp av iTunes. Du kan dele filer som er laget med et kompatibelt program og
arkivert i et format som støttes.

34

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Programmer som støtter fildeling, vises i fildelingsprogramlisten i iTunes. Fillisten viser hvilke
dokumenter som er på iPad for hvert program. Slå opp i dokumentasjonen for programmet for å
finne ut hvordan det deler filer. Ikke alle programmer støtter denne funksjonen.
Overfør en fil fra iPad til datamaskinen: I iTunes går du til Programmer-panelet for enheten.
Marker et program fra listen i Fildeling-delen. Marker filen du vil overføre, på høyre side, og klikk
deretter på «Arkiver i».
Overfør en fil fra datamaskinen til iPad: I iTunes går du til Programmer-panelet for enheten.
Marker et program fra listen i Fildeling-delen, og klikk på Legg til. Filen overføres umiddelbart til
enheten for bruk med programmet du valgte.
Slett en fil fra iPad: I iTunes går du til Programmer-panelet for enheten. Marker filen i Filer-listen i
Fildeling-området i Programmer-panelet, og trykk deretter på slettetasten.