iPad - Søke

background image

Søke

Du kan søke i de innebygde programmene på iPad, inkludert Mail, Kalender, Musikk, Videoer,
Notater og Kontakter. Du kan søke i enkeltprogrammer, eller bruke Spotlight for å søke i alle
programmene samtidig.

Gå til Søk: Bla fra venstre mot høyre på hovedsiden for Hjem-skjermen, eller trykk på Hjem-
knappen . På søkesiden kan du trykke på Hjem-knappen for å gå tilbake til hovedsiden for
Hjem-skjermen.
Søk på iPad: Skriv inn tekst i søkefeltet på søkesiden. Søkeresultater vises automatisk mens du
skriver. Trykk på Søk for å skjule tastaturet og vise flere resultater.

Trykk på et objekt i resultatlisten for å åpne objektet. Symboler til venstre for søkeresultatene viser
hvilket program treffene er fra.

Øverst i listen viser iPad topptreff basert på tidligere søk. Nederst i listen finner du valg som gjør at
du også kan søke på Internett eller i Wikipedia.

Her er en liste med programmene det søkes i, og innholdet det søkes i for hvert program:

32

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Program

Innhold det søkes i

Kontakter

Fornavn, etternavn og navn på firmaer

Mail

Til-, Fra- og Emne-feltene i alle kontoer (det søkes ikke i teksten i
meldingene)

Kalender

Hendelsestitler, navn på inviterte og notater

Musikk

Musikk (navn på sanger, artister og albumer) og titler på podcaster, videoer
og lydbøker

Notater

Tekst i notater

Meldinger

Navn og tekst i meldinger

Påminnelser

Titler

Søkefunksjonen søker også i navnene på innebygde og installerte programmer på iPad. Hvis du
har mange programmer, kan du bruke Spotlight til å finne og åpne dem.
Åpne et program fra søkesiden: Skriv inn hele eller deler av programnavnet, og trykk for å åpne
programmet.

Du kan velge hvilke programmer det skal søkes i, og søkerekkefølgen. Velg Innstillinger > Generelt
> Spotlight-søk