iPad - Twitter

background image

Logg på (eller opprett) en Twitter-konto:

1

Velg Innstillinger > Twitter.

2

Oppgi brukernavn og passord for en eksisterende konto, eller trykk på Opprett ny konto.

Hvis du vil legge til enda en konto, trykker du på Legg til konto.

Tvitre et bilde, en video eller en
nettside

Vis objektet, trykk på

, og trykk deretter på Tvitre. Hvis

ikke vises,

trykker du på skjermen.
Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt. Stedstjenester må være slått
på. Velg Innstillinger > Stedstjenester.

Tvitre et sted i Kart

Trykk på stedsnålen, trykk på

, trykk på Del sted, og trykk på Tvitre.

Stedstjenester må være slått på. Velg Innstillinger > Stedstjenester.

Legg til Twitter-brukernavn og
-bilder i kontaktene dine

Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Oppdater kontakter.

Slå Twitter av eller på for Bilder
eller Safari

Velg Innstillinger > Twitter.

Legg til hvor du er

Legg til hvor du er

Vedlegg

Vedlegg

Tegn som gjenstår

Tegn som gjenstår

Når du skriver en tweet, viser tallet nede til høyre i Tweet-skjermen antall tilgjengelige tegn som
gjenstår. Vedlegg bruker noen av de 140 tegnene i en tweet.

Du kan installere og bruke Twitter-programmet for å tvitre, vise tidslinjen din, søke etter populære
emner og annet. Velg Innstillinger > Twitter, og trykk på Installer. Hvis du vil lære hvordan du
bruker Twitter-programmet, åpner du det, trykker på Mer-knappen (...), trykker på Kontoer og
innstillinger, trykker på Innstillinger og trykker deretter på Manuelt.

36

Kapittel 3

Grunnleggende