iPad - Utskrift

background image

Utskrift

iPad kan skrive ut trådløst til AirPrint-kompatible skrivere. Du kan skrive ut fra følgende innebygde
iPad-programmer:

Mail – e-postmeldinger og vedlegg som kan vises på skjermen

Â

Bilder og Kamera – bilder

Â

Safari – nettsider, PDF-filer og vedlegg som kan vises på skjermen

Â

iBooks – PDF-filer

Â

Notater – notatet som vises

Â

Kart – utskrift av kartet som vises på skjermen

Â

Andre programmer som er tilgjengelige i App Store, kan også ha støtte for AirPrint.

AirPrint-kompatible skrivere krever ingen skriverprogramvare. De må bare være koblet til det
samme Wi-Fi-nettverket som iPad. Hvis du er usikker på om skriveren din er AirPrint-kompatibel,
slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.

Du finner mer informasjon om AirPrint på support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=no_NO.

Skrive ut et dokument

AirPrint bruker Wi-Fi-nettverket til å sende utskriftsjobber trådløst til skriveren din. iPad og
skriveren må være tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk.

Skriv ut et dokument:

1

Trykk på eller (avhengig av programmet du bruker), og trykk på Skriv ut.

2

Trykk på Velg skriver for å velge en skriver.

3

Angi skrivervalg, for eksempel antall eksemplarer og dobbeltsidig utskrift (hvis skriveren har støtte

for det). I noen programmer er det også mulig å angi hvilke sider som skal skrives ut.

33

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

4

Trykk på Skriv ut.

Hvis du dobbelttrykker på Hjem-knappen mens et dokument skrives ut, vises Utskriftssenter
som det sist brukte programmet. Et merke på symbolet indikerer hvor mange dokumenter som er
klare for utskrift, inkludert det som er i ferd med å skrives ut.

Vis status for en utskriftsjobb

Dobbelttrykk på Hjem-knappen , trykk på Utskriftssenter-symbolet, og
marker deretter en utskriftsjobb.

Avbryt en utskriftsjobb

Dobbelttrykk på Hjem-knappen , trykk på Utskriftssenter-symbolet,
marker utskriftsjobben, og trykk deretter på Avbryt utskrift.