iPad - Varslinger

background image

Varslinger

Varslingssenter viser alle varslene dine på ett sted, inkludert varsler om:

Påminnelser

Â

Kalenderhendelser

Â

Ny e-post

Â

Nye meldinger

Â

Venneforespørsler (Game Center)

Â

Varsler vises også på låst skjerm, eller kort øverst på skjermen når du bruker iPad. Du kan se alle
gjeldende varsler i Varslingssenter.

Vis Varslingssenter

Dra ned fra øverst på skjermen.

Svar på et varsel i Varslingssenter

Trykk på varselet.

Svar på et varsel på låst skjerm

Dra fingeren over varselet, fra venstre mot høyre

Fjern et varsel fra Varslingssenter

Trykk på

, og trykk deretter på Fjern alle.

Angi alternativer for varslinger

Velg Innstillinger > Varsling.

35

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Twitter

Logg på Twitter-kontoen din (eller opprett en ny konto) i Innstillinger for å aktivere tweeter med
vedlegg fra følgende programmer:

Kamera eller Bilder – med et bilde fra Kamerarull-albumet

Â

Safari – med en nettside

Â

Kart – med et sted

Â

YouTube – med en video

Â