iPad - Leser

background image

Leser-funksjonen viser nettartikler uten reklame eller rot slik at du kan lese uten forstyrrelser. På
en nettside med en artikkel kan du bruke Leser til å vise kun artikkelen.
Vis en artikkel i Leser: Trykk på Leser-knappen, hvis den vises i adressefeltet.

Juster fontstørrelsen

Trykk på

.

Legg til et bokmerke, legg til i
leselisten eller på Hjem-skjermen,
del eller skriv ut artikkelen

Trykk på

.

Gå tilbake til normal visning

Trykk på Leser.