iPad - Søke

background image

Søke

Med søkefeltet øverst til høyre kan du søke på nettet samt på gjeldende side eller i gjeldende PDF.
Søk på nettet og gjeldende side eller søkbar PDF: Skriv inn tekst i søkefeltet.

Â

Søk på Internett: Trykk på ett av forslagene som vises, og trykk på Søk.

Â

Slik finner du søketeksten på gjeldende side eller i gjeldende PDF: Rull nederst på skjermen, og
trykk deretter på oppføringen under På denne siden.
Første forekomst markeres. Trykk på for å finne flere forekomster.

Bytt søkemotor

Velg Innstillinger > Safari > Søkemotor.