iPad - Skrive tekst og fylle ut skjemaer

background image

Skrive tekst og fylle ut skjemaer

Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt for å vise tastaturet.

Gå til et annet tekstfelt

Trykk på tekstfeltet, eller trykk på Neste eller Forrige.

Send inn et skjema

Trykk på Gå eller Søk, eller koblingen på siden for å sende skjemaet, hvis
den er tilgjengelig.

Hvis du vil slå på Autoutfyll for å fylle ut skjemaer, går du til Innstillinger > Safari > Autoutfyll.

41

Kapittel 4

Safari