iPad - Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter

background image

Skrive ut nettsider, PDF-er og andre dokumenter

Skriv ut en nettside, en PDF eller et hurtigvisningsdokument: Trykk på , og trykk deretter på
Skriv ut.
Hvis du vil vite mer, kan du lese «Skrive ut et dokument» på side 33.