iPad - Arbeide med flere kontoer

background image

Arbeide med flere kontoer

Hvis du konfigurerer flere enn én konto, har du tilgang til kontoene fra Kontoer-delen på
Postkasser-skjermen. Du kan også trykke på Alle innbokser for å se alle innkommende meldinger
i samme liste. Hvis du vil vite mer om hvordan du legger til kontoer, leser du «E-postkontoer og
-innstillinger» på side 47.

Når du skriver en ny melding, trykker du på Fra-feltet og markerer kontoen du vil sende
meldingen fra.