iPad - Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon

background image

Bruke koblinger og gjenkjenne informasjon

iPad gjenkjenner en rekke ulike typer informasjon, blant annet nettkoblinger, telefonnumre,
e-postadresser og datoer. Denne informasjonen kan du utføre en rekke handlinger med, for
eksempel åpne nettsider, opprette ferdigadresserte e-postmeldinger og opprette eller legge til
kontaktinformasjon. Gjenkjente data vises som tekst med blå understreking.

Trykk på informasjonen for å bruke standardhandlingen, eller hold fingeren på den for å se andre
tilgjengelige handlinger. For en adresse kan du for eksempel vise plasseringen i Kart eller legge
den til i Kontakter.