iPad - E-postkontoer og -innstillinger

background image

E-postkontoer og -innstillinger

Kontoer

Du angir valg for Mail og e-postkontoer under Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.

Du kan konfigurere:

iCloud

Â

Microsoft Exchange

Â

Gmail

Â

Yahoo!

Â

AOL

Â

Microsoft Hotmail

Â

MobileMe

Â

Andre POP- og IMAP-e-postsystemer

Â

Noen innstillinger er avhengige av kontotypen du konfigurerer. Tjenesteleverandøren eller
administratoren kan gi deg informasjonen du må oppgi.
Endre kontoinnstillinger: Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og utfør
deretter endringene du vil gjøre.

Avslutt bruk av en konto

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og slå deretter
av en kontotjeneste (for eksempel E-post, Kalendere eller Notater).
Hvis en kontotjeneste er slått av, vil ikke iPad vise eller synkronisere
informasjon med kontotjenesten før du slår den på igjen. Dette er en god
måte å midlertidig stoppe jobb-e-post på mens du er på ferie.

Arkiver utkast, sendte meldinger og
slettede meldinger på iPad

For IMAP-kontoer kan du endre hvor disse meldingene lagres. Velg
Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en IMAP-konto, og trykk på
Avansert. Velg en plassering for Utkast-postkasse, Sendt-postkasse eller
Slettet-postkasse.

Angi hvor lang tid som skal gå før
meldinger slettes permanent fra
Mail

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på
Avansert. Trykk på Fjern, og velg et tidspunkt: aldri eller etter én dag, én
uke eller én måned.

Tilpass e-posttjenerinnstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og velg deretter en konto. Ta
kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-leverandøren for å få
de riktige innstillingene.

47

Kapittel 5

Mail

background image

Tilpass SSL- og passordinnstillinger Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk

på Avansert. Ta kontakt med nettverksadministratoren eller Internett-
leverandøren for å få de riktige innstillingene.

Slå Legg meldinger i arkiv av eller

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og velg deretter en konto. Les
«Organisere e-post» på side 46.

Slett en konto

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, rull nedover,
og trykk på Slett konto.
Alle e-postmeldinger og all kontakt-, kalender- og bokmerkeinformasjon
som er synkronisert med kontoen, fjernes fra iPad.

Send signerte og krypterte
meldinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, velg en konto, og trykk på
Avansert. Slå på S/MIME, og velg deretter sertifikater for signering og
kryptering av utgående meldinger.
Hvis du vil installere sertifikater, får du en konfigurasjonsprofil fra
administratoren, laster ned sertifikatene fra utgiverens nettsted med Safari,
eller mottar dem som Mail-vedlegg.

Angi push-innstillinger

Velg Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data. Push
leverer ny informasjon når iPad er koblet til Internett (noen forsinkelser
kan oppstå). Du kan slå av push for å utsette levering av e-post og annen
informasjon eller for å spare batteristrøm. Når push er av, bruker du Hent
nye data-innstillingen til å angi hvor ofte enheten skal se etter data. Hvis du
vil spare strøm, bør du ikke hente for ofte.

Innstillinger for Mail

Hvis du vil endre innstillinger som gjelder alle kontoene dine, velger du Innstillinger > Mail,
kontakter, kalendere.
Endre lyden som spilles når e-post sendes eller mottas: Velg Innstillinger > Lyder.

48

Kapittel 5

Mail