iPad - Søke i e-post

background image

Søke i e-post

Du kan søke i Til-, Fra- og Emne-feltet samt brødteksten i e-postmeldinger. Mail søker i nedlastede
meldinger i den gjeldende postkassen. I iCloud- og Exchange-e-postkontoer og enkelte IMAP-
kontoer kan du også søke i meldinger på tjeneren.
Søk i e-postmeldinger: Åpne en postkasse, gå til øverst på skjermen, og skriv inn tekst i
søkefeltet. Trykk på Fra, Til, Emne eller Alle for å angi hvilke felter du vil søke i. Hvis e-postkontoen
din støtter det, søkes det også i meldinger på tjeneren.

E-postmeldinger kan også inkluderes i søk fra Hjem-skjermen. Les «Søke» på side 32.