iPad - Sende e-post

background image

Sende e-post

Du kan sende en e-postmelding til en hvilken som helst mottaker som har en e-postadresse.
Skriv en melding: Trykk på .

Legg til en mottaker fra Kontakter

Skriv et navn eller en e-postadresse i Til-feltet, eller trykk på

.

Omorganiser mottakere

Hvis du vil flytte en mottaker fra ett felt til et annet, for eksempel fra Til til
Kopi til, drar du mottakerens navn til det nye feltet.

Få uthevet, kursiv eller
understreket tekst

Trykk på innsettingspunktet for å vise markeringsknappene, og trykk på
Marker. Flytt punktene for å markere teksten du vil gi ny stil. Trykk på og
deretter på B/I/U. Trykk på Uthevet, Understreket eller Kursiv for å ta i bruk
stilen.

Send et bilde eller en video i en
e-postmelding

Velg et bilde eller en video i Bilder, og trykk på

og deretter på Send med

e-post. Du kan også kopiere bilder og videoer og lime dem inn.
Hvis du vil sende flere bilder eller videoer, trykker du på

når du ser på

miniatyrbildene i et album. Trykk for å markere bilder og videoer, trykk på
Del, og trykk deretter på Send med e-post.

44

Kapittel 5

Mail

background image

Arkiver en melding som utkast, slik
at du kan fullføre den senere

Trykk på Avbryt, og trykk deretter på Arkiver. Meldingen blir arkivert i
Utkast-postkassen. Hold fingeren på for å få rask tilgang til den.

Svar på en melding

Trykk på

, og trykk deretter på Svar. Filer og bilder som var lagt ved

originalmeldingen, blir ikke returnert sammen med svaret. Hvis du vil
inkludere vedlegg, videresender du meldingen i stedet for å svare.

Sitér en del av meldingen du svarer
på eller videresender

Hold nede for å markere tekst. Dra i gripepunktene for å markere teksten du
vil inkludere i svaret, og trykk på

.

Hvis du vil endre sitatnivået for sitert tekst, holder du nede for å markere
teksten og trykker på . Trykk på Sitatnivå, og trykk på Høyere eller Lavere.

Videresend en melding

Åpne en melding, trykk på

, og trykk deretter på Videresend.

Del kontaktinformasjon

I Kontakter velger du en kontakt og trykker på Del kontakt nederst på Info-
skjermen.