iPad - Skrive ut meldinger og vedlegg

background image

Skrive ut meldinger og vedlegg

Du kan skrive ut e-postmeldinger og vedlegg som kan vises i Hurtigvisning.
Skriv ut en e-postmelding: Trykk på , og trykk deretter på Skriv ut.

Skriv ut et tekstbundet bilde

Hold fingeren på et bilde, og trykk deretter på Arkiver bilde. Åpne deretter
Bilder, og skriv ut bildet fra Kamerarull-albumet.

Skriv ut et vedlegg

Trykk på vedlegget for å vise det i Hurtigvisning, trykk på

, og trykk

deretter på Skriv ut.

Hvis du vil vite mer, kan du lese «Utskrift» på side 33.