iPad - Sende bilder, videoer og annet

background image

Sende bilder, videoer og annet

Du kan sende bilder, videoer, steder, kontaktinformasjon og taleopptak.
Send et bilde eller en video: Trykk på .

Størrelsesbegrensningen for vedlegg bestemmes av operatøren din. iPad kan komprimere bilde-
og videovedlegg hvis det er nødvendig.

Send et sted

I Kart trykker du på

for et sted, trykker på Del sted og trykker deretter på

Melding.

Send kontaktinformasjon

I Kontakter velger du en kontakt, trykker på Del kontakt (under Notater) og
trykker deretter på Send melding.

Arkiver et bilde eller en video du
mottar, i Kamerarull-albumet:

Trykk på bildet eller videoen, trykk på

, og trykk deretter på Arkiver bilde.

Kopier et bilde eller en video

Hold fingeren på vedlegget, og trykk deretter på Kopier.

Arkiver kontaktinformasjon du
mottar

Trykk på kontaktboblen, og trykk på «Opprett ny kontakt» eller «Legg til i
eksist. kontakt».