iPad - Sende og motta meldinger

background image

Sende og motta meldinger

Med Meldinger-programmet og den innebygde iMessages-tjenesten kan du sende
tekstmeldinger over Wi-Fi- eller mobilforbindelser til andre iOS 5-brukere. Meldinger kan
inneholde bilder, videoer og annen informasjon, du kan se når den andre personen skriver,
og varsle andre når du har lest meldingene deres. Ettersom iMessage-meldinger vises på alle
iOS 5-enhetene som er logget på samme konto, kan du starte en samtale på én iOS-enhet og
fortsette på en annen. iMessage-meldinger er også kryptert.

Merk: Mobildataavgifter eller ekstra kostnader kan påløpe.
Send en tekstmelding: Trykk på , og trykk deretter på og velg en kontakt, søk i kontaktene
ved å oppgi et navn, eller skriv inn et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt. Skriv
meldingen, og trykk deretter på Send.

Merk: Et varselmerke vises hvis meldingen ikke kan sendes. Hvis varselet vises i adressefeltet,
forsikrer du deg om at du angir navnet, telefonnummeret eller e-postadressen til en annen
iOS 5-bruker. Trykk på varselet i en melding for å prøve å sende meldingen på nytt.

49

background image

Tekstsamtalene arkiveres i Meldinger-listen. En blå prikk indikerer uleste meldinger. Trykk på
en tekstsamtale for å vise eller fortsette den. I en iMessage-samtale utheves utgående meldinger
med blått.

Trykk på redigering-

sknappen for å

redigere eller

videresende en

melding.

Trykk på redigering-

sknappen for å

redigere eller

videresende en

melding.

Trykk på skriveknap-

pen for å starte en ny

samtale.

Trykk på skriveknap-

pen for å starte en ny

samtale.

Trykk på mediev-

edleggsknappen for

å inkludere et bilde

eller en video.

Trykk på mediev-

edleggsknappen for

å inkludere et bilde

eller en video.

Bruk emoji-tegn

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Internasjonale tastaturer > Legg
til nytt tastatur, og trykk deretter på Emoji for å gjøre tastaturet tilgjengelig.
Hvis du vil sette inn Emoji-tegn når du skriver en melding, trykker du på
for å vise Emoji-tastaturet. Les «Bytte tastatur» på side 135.

Skjul tastatur

Trykk på i nederste høyre hjørne.

Fortsett en tidligere tekstsamtale

Trykk på tekstsamtalen i Meldinger-listen, skriv inn en melding, og trykk på
Send.

Vis tidligere meldinger i
tekstsamtalen

Trykk på statuslinjen for å rulle til toppen, og trykk på Last inn tidligere
meldinger.

Motta iMessage-meldinger på en
annen e-postadresse

Velg Innstillinger > Meldinger > Motta på > Legg til ny e-post.

Følg en kobling i en melding

Trykk på koblingen. En kobling kan for eksempel åpne en nettside i Safari
eller legge til et telefonnummer i Kontakter.

Videresend en tekstsamtale

Marker en tekstsamtale, og trykk deretter på

. Marker det som skal

inkluderes, og trykk på Videresend.

Legg til en person i kontaktlisten,
eller del en kontakt

Trykk på et telefonnummer eller en e-postadresse i Meldinger-listen, og
trykk deretter på .

Varsle andre når du har lest
meldingene deres

Velg Innstillinger > Meldinger, og slå på Send lesebekreftelse.

Angi andre innstillinger for
Meldinger.

Velg Innstillinger > Meldinger.

Håndter varslinger for meldinger

Les «Varslinger» på side 124.

Angi varsellyden for innkommende
tekstmeldinger

Les «Lyder» på side 128.

50

Kapittel 6

Meldinger