iPad - Om Kamera

background image

Om Kamera

Hvis du har en iPad 2 eller nyere, kan du både ta stillbilder og filme. Det er et kamera på baksiden
og et kamera foran til FaceTime og selvportretter.

Vis bildene og

videoene du har tatt.

Vis bildene og

videoene du har tatt.

Start og

stopp

videoopptak.

Start og

stopp

videoopptak.

Kamera-

/video-bryter

Kamera-

/video-bryter

Hvis Stedstjenester er på, merkes bilder og video med stedsdata som kan brukes av enkelte
programmer og bildedelingsnettsteder. Les «Stedstjenester» på side 125.

Merk: Hvis Stedstjenester er slått av når du åpner Kamera, kan du bli bedt om å slå funksjonen på.
Du kan bruke Kamera uten å slå på Stedstjenester.