iPad - Ta bilder og videoer

background image

Ta bilder og videoer

Ta bilde: Forsikre deg om at Kamera/video-bryteren er stilt inn til , sikt deretter med iPad og
trykk på

. Du kan også ta bilde ved å trykke på Volum opp-knappen.

Ta opp video: Skyv Kamera/video-bryteren til , og trykk på

for å starte eller stoppe

innspilling, eller trykk på Volum opp-knappen.
Når du tar et bilde eller starter et opptak, lager iPad en lukkerlyd. Du kan styre volumet med
volumknappene eller sidebryteren.

Merk: I noen land slås lukkerlyden ikke av med sidebryteren.

52

background image

En firkant vises en kort stund for å vise hvor kameraet fokuserer, og lar deg stille inn
eksponeringen. Når du tar bilder av personer, bruker iPad (tredje generasjon) ansiktsgjenkjenning
til å automatisk fokusere på og balansere eksponeringen over opptil 10 ansikter. En firkant vises
for hvert ansikt som blir funnet.

Zoom inn eller ut

Knip på skjermen (kameraet bak, kun i kameramodus).

Slå på rutenettet

Trykk på Valg.

Angi eksponering

Trykk på personen eller objektet på skjermen.

Lås eksponering

Hold på skjermen til firkanten pulserer. AE-lås vises på skjermen, og
eksponeringen forblir låst til neste gang du trykker på skjermen.

Ta et skjermbilde

Trykk på og slipp Dvale/vekke- og Hjem-knappen samtidig. Skjermbildet
blir lagt til i Kamerarull-albumet.
Merk: På iPad-enheter uten kamera legges skjermbilder til i Arkiverte
bilder-albumet.