iPad - Visning, deling og utskrift

background image

Visning, deling og utskrift

Bilder du tar og videoer du tar opp ved hjelp av Kamera, arkiveres i Kamerarull-albumet.
Vise Kamerarull-albumet: Bla fra venstre mot høyre, eller trykk på miniatyrbildet nederst til
venstre på skjermen. Du kan også vise Kamerarull-albumet i Bilder-programmet.
Hvis du vil ta flere bilder eller spille inn mer video, trykker du på Ferdig.

Hvis Bildestrøm (iCloud) er på i Innstillinger > iCloud, vises nye bilder også i Bildestrøm-albumet
og streames til de andre iOS-enhetene og datamaskinene dine. Les «Bruk av iCloud» på side 19.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser og deler bilder og videoer, leser du «Dele
bilder og videoer» på side 61 og «Overføre bilder og videoer til datamaskinen» på side 54.

Vis eller skjul kontrollene når
du viser bilder eller video i
fullskjermmodus

Trykk på skjermen.

Send bilder eller video med e-post
eller tekstmelding

Trykk på

.

Tvitre et bilde

Vis bildet i fullskjermvisning, trykk på

, og trykk deretter på Tvitre. Du

må være pålogget Twitter-kontoen din hvis du vil tvitre. Velg Innstillinger >
Twitter.
Trykk på Legg til sted for å legge til stedet ditt.

Skriv ut et bilde

Trykk på

. Les «Skrive ut et dokument» på side 33.

Slett et bilde eller en video

Trykk på .