iPad - Når du snakker med noen via FaceTime

background image

Når du snakker med noen via FaceTime

Når du snakker med noen via FaceTime, kan du veksle mellom kameraer, endre retning på iPad,
slå av mikrofonen, flytte bilde-i-bilde-visningen, åpne andre programmer og, til slutt, avslutte
samtalen.

Bytt mellom kameraet foran og
kameraet bak

Trykk på

.

Endre iPad-retning

Roter iPad. Bildet til den du snakker med, endres slik at det blir likt ditt.
Hvis du vil unngå uønskede retningsendringer når du beveger deg, kan du
låse iPad-retningen. Les «Visning i stående eller liggende format» på side 15.

Slå av lyden

Trykk på . Den du snakker med, kan fremdeles se deg, og du kan
fremdeles se og høre den du snakker med.

Flytt bilde-i-bilde-visningen

Dra det innfelte vinduet til et hvilket som helst hjørne.

Bruk et annet program under en
samtale

Trykk på Hjem-knappen , og trykk deretter på et programsymbol. Du
kan fremdeles snakke med den andre i samtalen, men dere kan ikke se
hverandre. Hvis du vil gå tilbake til samtalen, trykker du på den grønne
linjen øverst på skjermen.

Avslutt samtalen

Trykk på

.

57

Kapittel 8

FaceTime

background image

Photo Booth

9