iPad - Ringe noen med FaceTime

background image

Ringe noen med FaceTime

Når du skal ringe noen med FaceTime, velger du en person fra kontaktlisten eller favorittene dine
eller blant nylige samtaler.

Når du åpner FaceTime, blir du kanskje bedt om å logge på med Apple-ID-en din eller opprette en
ny konto.

56

background image

Ring til en kontakt: Trykk på Kontakter, velg et navn, og trykk deretter på telefonnummeret eller
e-postadressen vedkommende bruker til FaceTime. FaceTime må slås på i Innstillinger > FaceTime.

Bruk et tidligere anrop

Trykk på Nylige, og velg deretter anropet fra listen.

Legg til en favoritt

Trykk på Favoritter, trykk deretter på , velg en kontakt, og marker deretter
telefonnummeret eller e-postadressen vedkommende bruker til FaceTime.

Ring til noen i favorittlisten

Trykk på Favoritter, og trykk deretter på et navn i listen.

Legg til en kontakt

Trykk på Kontakter, og trykk på .
Hvis du skal ringe noen i et annet land, må du huske å skrive hele
nummeret inkludert landsnummer og eventuelt retningsnummer.

Angi innstillinger for FaceTime

Velg Innstillinger > FaceTime.